Är lokalerna handikappsanpassade?


Ja. Det finns en hiss upp och det är breda och fria korridorer. Handikappsanpassad toalett finns.