Det finns ingen deadline men givetvis är det bra att vara ute i så god tid som möjligt. Lördag är mest populära och under högsäsongen maj till augusti är det lördagar som blir först bokade.