Minsta bokningsbara tid är 2 timmar. Dessa skall hänga samman.